PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khi mua nhà tại dự án HQC Trà Vinh khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn nhà là có thể
dọn đồ vào để ở. Phần 70% giá trị căn hộ còn lại phía công ty đã liên kết với các ngân hàng tại Trà Vinh ( Ngân hàng chính sách xã hội, Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, SCB, ACB, Ngân hàng Bưu điện Liên Viêt) để hỗ trợ cho khách hàng vay tối đa là 15 năm (áp dụng lãi suất là 6% đến cuối tháng 12/2018 cho tất cả các khách hàng mua nhà xã hội).
Khách hàng sau khi lựa chọn được vị trí căn nhà muốn mua chỉ cần cọc giữ chỗ 20triệu đồng, sau 07 ngày ký Hợp đồng đặt cọc 30% ( đã bao gồm 20tr tiền cọc).
Có 4 phương án cho khách hàng lựa chọn. Phương thức thanh toán sẽ được chia làm 5 đợt.
Phương án 1:
Sau 07 ngày ký hợp đồng mua bán 30% (đã bao gồm tiền hợp đồng đặt cọc 20 triệu đồng )
– Xây xong sàn 1 thanh toán 20%
– Xây xong nhà thô thanh toán 20%
– Giao nhà hoàn thiện thanh toán 25%
– Giao sổ hồng thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại.
Phương án 2:
Sau 07 ngày ký hợp đồng mua bán 50% (đã bao gồm tiền hợp đồng đặt cọc 20 triệu đồng ) ( Khách hàng sẽ được giảm giá 2% chưa VAT nếu ký hợp đồng mua bán 50% giá trị căn hộ)
– Xây xong sàn 1 không thanh toán thêm
– Xây xong thô thanh toán 20%
– Giao nhà hoàn thiện thanh toán 25%
– Giao sổ hồng thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại
Phương án 3:
Sau 07 ngày ký hợp đồng mua bán 70% (đã bao gồm tiền hợp đồng đặt cọc 20 triệu đồng ) ( Khách hàng sẽ được giảm giá 3% chưa VAT nếu ký hợp đồng mua bán 70% giá trị căn hộ)
– Xây xong sàn 1 không thanh toán thêm
– Xây xong thô không thanh toán thêm
– Giao nhà hoàn thiện thanh toán 25%
– Giao sổ hồng thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại
Phương án 4:
Sau 07 ngày ký hợp đồng mua bán 95% (đã bao gồm tiền hợp đồng đặt cọc 20 triệu đồng ) ( Khách hàng sẽ được giảm giá 5% chưa VAT nếu ký hợp đồng mua bán 95% giá trị căn hộ)
– Xây xong sàn 1 không thanh toán thêm
– Xây xong thô không thanh toán thêm
– Giao nhà hoàn thiện không thanh toán thêm
– Giao sổ hồng thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại